SPRING

Samen sterk voor de jeugd! In opdracht van de negen gemeenten in West-Brabant West zijn 110 deskundige jeugdprofessionals van SPRING verantwoordelijk voor het bieden van vrij toegankelijke ondersteuning en voor de toeleiding naar specialistische jeugdzorg. Onze jeugdprofessionals werken onder lokale aansturing op basis van lokale wensen en voorkeuren en zijn herkenbaar/zichtbaar als gemeentelijke jeugdprofessional. 

Gemeenten kunnen rekenen op breed samengestelde teams bestaande uit professionals die elkaar optimaal aanvullen. Door de oplossingsgerichte, preventieve benadering gericht op het hele systeem rondom het kind en gezin, kunnen de jeugdprofessionals passende hulp bieden én is er minder specialistische zorg nodig. Onze jeugdprofessionals staan naast het gezin en opereren onafhankelijk en autonoom. Het werkgeverschap (inclusief deskundigheidsbevordering) en de verdere ontwikkeling van het vak jeugdprofessional laten deze gemeenten met een gerust hart aan ons over.

De jeugdprofessionals van SPRING  werken samen met de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Moerdijk, Halderberge, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert en Etten-Leur.

In regio Zeeland werken scheidingsexperts samen met diverse disciplines om de meest passende hulp en ondersteuning te bieden in deze veelal complexe scheidingen waardoor kinderen meer centraal komen te staan.