Ron Axt

 

Ron Axt


Voorzitter van de Raad van Toezicht NMO

Zitting in de raad van toezicht NMO

Sinds 1 augustus 2014 maak ik deel uit van de Raad van Toezicht en vanaf 1 januari 2017 in de rol van voorzitter. Mijn ambitie en motivatie is om de maatschappelijke waarde van NMO, MEE, Spring voor de regio door te ontwikkelen en steeds aan te laten sluiten bij de cliëntvraag. Deze ambitie steeds vanuit de netwerkgedachte vorm te geven, waarbij onze professionals in hun kracht kunnen blijven.

Beroep
Naast mijn rol als toezichthouder, vervul ik de rol van Voorzitter Raad van Bestuur van Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland (STMR).

 

 

 

 

 

 

 

STMR biedt inwoners in alle levensfasen in de regio Rivierenland, Betuwe, Lingewaard en Arnhem een integraal assortiment diensten aan op het gebied van wonen, zorg, welzijn en services.

Nevenfunctie(s)
Lid van de Raad van Toezicht van Tragel Zorg. Tragel Zorg biedt zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zeeuws Vlaanderen.

Persoonlijke gegevens & bereikbaarheid

  • Geboren op 10 januari 1965
  • Woonachtig in Breda met mijn vrouw en 2 dochters
  • re.axt@ziggo.nl