Joost Spithoven

Mr Joost P.A. Spithoven REIM        
Lid van de raad van toezicht NMO                                                 

Zitting in de raad van toezicht NMO
Sinds 1 januari 2017; benoemd tot 1 januari 2021; daarna eventueel herbenoembaar. Joost wil bijdragen aan het maatschappelijk ondernemerschap van MEE West-Brabant en Spring bij de uitdagende opgaven, waarvoor beide dochterondernemingen van NMO zich gesteld zien. 

Beroep
Directeurgrootaanheelhouder (DGA) van Alertief Management BV; vanuit zijn eigen bedrijf werkzaam als Interimmanager in het publiek domein. 

Nevenfunctie(s)
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woningstichting Ons Doel in Leiden.

 

 

Persoonlijke gegevens & bereikbaarheid