Over NMO

NMO wil waarde toevoegen op actuele maatschappelijke thema’s. Hiervoor brengen wij relevante organisaties samen binnen het sociaal domein.

Onze visie

De ontwikkelingen in de samenleving volgen elkaar in rap tempo op. Denk aan ontwikkelingen op het gebied van economie, demografie, volkshuisvesting, criminaliteit en terrorisme, politiek, diversiteit en inclusiviteit. Deze ontwikkelingen hebben impact op de leefbaarheid van Nederland en de wijze waarop individuen en groepen zich binnen onze samenleving verhouden.

Grote groepen mensen en individuen kunnen de ontwikkelingen lastig bijbenen en raken hierdoor in een isolement. Zo ontstaat er een tweedeling tussen zelfredzame mensen en mensen die vanwege (tijdelijke) kwetsbaarheid niet in staat zijn zichzelf te redden. NMO wil een bijdrage leveren aan het oplossen of beantwoorden van deze maatschappelijke vraagstukken.

Onze missie

NMO is een netwerk en brengt relevante organisaties binnen het sociaal domein samen. Iedere organisatie biedt vanuit haar eigen kracht en vanuit haar eigen expertise meerwaarde. Meerwaarde in deze complexe samenleving. Meerwaarde in het overbruggen van de sociale tweedeling. We bundelen kennis, vaardigheden en ervaring. Onze werkwijze staat in het teken van de 4V’s: Verbinden, Vakmanschap, Versterken en Vertrouwen.

Organisatiestructuur

NMO is een stichting en bestaat uit een Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en Managementteam. Daarnaast beschikken we over een Stafafdeling voor alle ondersteunende diensten, zoals HR, ICT, administratie, contractmanagement en marketing & communicatie.

Ons werkgebied

Het netwerk van NMO bestaat uit de organisaties Spring Jeugdprofessionals, Spring Jeugdhulp en MEE West-Brabant. Deze organisaties zijn actief in West-Brabant en Zeeland. De hoofdvestiging van NMO is centraal gevestigd in Breda. Daarnaast beschikken we over een nevenvestiging in Roosendaal.

Meer weten over wat wij voor elkaar kunnen betekenen?