Medezeggenschap

Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling beschikt over een centrale cliëntenraad. Deze behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de organisaties die samen NMO vormen.

Samenstelling centrale cliëntenraad

De centrale cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Spring Jeugdprofessionals, Spring Jeugdhulp en MEE West-Brabant – allen onderdeel van NMO.

Omdat nog niet elke organisatie een eigen cliëntenraad heeft, wordt de centrale cliëntenraad gevormd door de voorzitter en vicevoorzitter van MEE West-Brabant:

 

– Carmen de Werd – voorzitter
– Christiane Romijn – vicevoorzitter

Jaarverslag centrale cliëntenraad

Weten wat de centrale cliëntenraad het afgelopen jaar heeft gedaan? Lees hier het jaarverslag 2023 van de centrale cliëntenraad van NMO.