Bestuur en Toezicht

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de dienstverlening van NMO. Het bestuur bepaalt het algehele beleid en vertegenwoordigt de organisatie bij overheden, financiers en samenwerkingspartners. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het bestuur is in handen van Robert van der Krogt.
Dhr. drs. R.J.A. van der Krogt, Bestuurder
Hoofdfunctie
Bestuurder NMO, Spring Jeugdprofessionals, Spring Jeugdhulp en MEE West-Brabant

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen NMO. De Raad van Toezicht heeft structureel overleg.

Regelmatig worden medewerkers in de vergaderingen uitgenodigd om thema’s te belichten en toelichting te geven op werkzaamheden uit de praktijk. Op deze wijze is de raad bij de uitvoering van de visie en missie van de organisatie betrokken. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit de volgende leden:

Dhr. drs. R.A. Boerman, Voorzitter
Hoofdfunctie
Bestuursadvies en toezicht
Datum benoeming
 • 01/07/2019
1ste termijn loopt af
 • 30/06/2023
2de termijn loopt af
 • 30/06/2027
Mw. ir. H.P.M. Braks-Langenkamp, Vicevoorzitter
Hoofdfunctie
Manager Verpleeghuiszorg en Revalidatie St. Het Spectrum
Datum benoeming
 • 01/01/2018
1ste termijn loopt af
 • 31/12/2021
2de termijn loopt af
 • 31/12/2025
Dhr. mr. J.P.A. Spithoven REIM, Lid
Hoofdfunctie
Interim-manager en zelfstandig organisatieadviseur
Datum benoeming
 • 01/01/2017
1ste termijn loopt af
 • 31/12/2020
2de termijn loopt af
 • 31/12/2024
Mw. I.N. Ishaak, Lid
Hoofdfunctie
Directeur Participatie & Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Leiden
Datum benoeming
 • 01/07/2021
1ste termijn loop af
 • 30/06/2025
2de termijn loopt af
 • 30/06/2029
Dhr. drs. M.H. Meijerink, Lid
Hoofdfunctie
Directeur-bestuurder MSB IJsselland
Datum benoeming
 • 01/01/2024
1ste termijn loopt af
 • 31/12/2027
2de termijn loopt af
 • 31/12/2031
Dhr. mr. P. Klootwijk, Aankomend lid
Hoofdfunctie
Strategische bestuursadviseur, Stichting Rivierduinen
Aankomend toezichthouder
 • 01/01/2024
Beoogde datum benoeming
 • 01/01/2025

Onze werkwijze

Wil je meer weten over de werkwijze van de Raad van Toezicht van NMO?

Meer weten over wat wij voor elkaar kunnen betekenen?