Home

Het Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning (NMO) faciliteert maatschappelijke organisaties binnen het sociaal domein. Met onze expertise en ons netwerk zorgen we dat de dochterorganisaties MEE West-Brabant en SPRING kunnen floreren. Niet alleen op bestuurlijk en strategisch vlak, maar ook op het gebied van personeelszaken, professionalisering, financiële administratie, ICT en facilitaire dienstverlening en communicatie.